Odloženie marcových firemných turnajov

postponed-642x392V súvislosti s aktuálnou situáciou a zároveň odporúčaním Ústredného krízového štábu, sme sa rozhodli termíny nadchádzajúcich troch firemných futsalových turnajov preložiť.

Ako zodpovedný organizátor a eventová agentúra máme okrem nariadení a odporúčaní aj všeobecnú prevenčnú povinnosť, zakotvenú v § 415 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého “každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a na životnom prostredí”.

Je v našom záujme zorganizovať turnaje v náhradnom termíne, čo najskôr, v rovnakej kvalite a so všetkými pôvodne prihlásenými účastníkmi. Termíny budú upresnené a vybrané tak, aby vyhovovali podľa možností všetkým aktuálne prihláseným spoločnostiam.

Toto rozhodnutie sa týka nasledujúcich akcií:
Information & Communication Technology Football Challenge (pôvodne plánované na 14.3.2020)
Building Industry Football Challenge (pôvodne plánované na 21.3.2020)
Business Football Challenge – jar (pôvodne plánované na 28.3.2020)

Veríme, že všetky zainterestované strany, naši klienti a partneri, toto rozhodnutie pochopia a v čo najskoršom možnom termíne sa stretneme na turnajoch.

Matej Mutiš a tím Situm Sports