Prezidentské voľby počas turnaja

volby

Keďže počas 11.ročníka Information & Communication Technology Football Challenge sa bude konať prvé kolo prezidentských volieb a veľa účastníkov turnaja nie je z Bratislavy, posielame vám krátky návod ako sa volieb zúčastniť.

Základom je mať vybavený platný voličský preukaz. O ten požiadate svoju obec v ktorej máte trvalé bydlisko najskôr 30 dní a najneskôr 2 dni pred voľbami. Voličský preukaz vám bude zaslaný poštou a následne s ním môžete voliť v akejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

Prestný postup ako žiadať o voličský preukaz nájdete tu:
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_volicsky-a-hlasovaci-preukaz/

Najbližšou volebnou miestnosťou v okolí športovej haly Mladosť, v ktorej bude celý deň turnaj prebiehať, je Spojená škola – Gymnázium a stredná odborná škola umeleckopriemyselná na Tokajíckej 24. Do volebnej miestnosti sa z haly dostanete pešo za asi 5 minút.