13.ročník ALFC pre LEONI Wiring Systems

alfc23 leoni wiring systemsVíťazom 13.ročníka Automotive & Logistics Football Challenge 2023 sa stala spoločnost LEONI Wiring Systems.

(článok pripravujeme…)