Voľby prezidenta SR počas BIFC 24

23.marec 2024 bude významný nie len pre už 14.ročník Building Industry Football Challenge, ale uskutoční sa už v poradí šiesta priama voľba prezidenta Slovenskej republiky. Presne v tento deň sa totiž uskutoční prvé kolo volieb. Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov a volieb je možné zúčastniť sa iba z územia Slovenskej republiky, hlasovanie poštou ine je možné.

Voliť sa dá kdekoľvek na Slovensku, t.j. nie iba v mieste bydliska. Podmienkou je mať so sebou hlasovací preukaz, ktoré začnú obce vydávať od 7.februára 2024. O hlasovací preukaz je možné požiadať pisomne najneskôr do 4.marca 2024. Osobne je možné vyzdvihnúť si hlasovací preukaz v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb. S takýmto hlasovacím preukazom môžete následne hlasovať kdekoľvek na území Slovenskej republiky.

Počas Building Industry Football Challenge bude najbližšia volebná miestnosť vzdialená asi 500 metrov od haly na Základnej škole s materskou školou, Za kasárňou 2. Z haly si teda viete kedykoľvek odbehnúť a odhlasovať, no a večer počas afterparty budeme všetci s napätím pri dobrej hudbe, jedle a pití, čakať na výsledky.

Tešíme sa na vás na turnaji!